Περίπου 300.000 υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτος το έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.pothen.gr

Ενδεικτικά, κάποιες κατηγορίες :

 • Στρατιωτικοί, δικαστικοί, εφοριακοί, τελωνειακοί, πάσης φύσεως ελεγκτές του Δημοσίου, στελέχη ανεξάρτητων αρχών
 • Αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Διαιτητές αθλημάτων, ιδιοκτήτες και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και δημοσιογράφοι

Οι υπόχρεοι υποβολής της Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες», είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Ν.3213/2003. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Υπόχρεου, της Συζύγου, καθώς και των ανήλικων τέκνων του. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το «Πόθεν Έσχες» θα υποβάλλεται εφεξής κάθε χρόνο, αλλά και εντός 90 ημερών μετά από οποιαδήποτε πρόσληψη σε θέση εργασίας που εμπίπτει στις προϋποθέσεις ένταξης.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο για δημιουργία μέσω της κατηγορίας «Έντυπα Ελέγχου» και διαθέτει τις εξής λειτουργίες για την άμεση και ακριβή συμπλήρωση του εντύπου:

 • Δυνατότητα αντιγραφής των ακόλουθων στοιχείων από το Έντυπο Ε1 του Υπόχρεου, καθώς και των Ανήλικων Τέκνων του:
  • Εισοδήματα ανά Κατηγορία
  • Αυτοκίνητα
  • Σκάφη Αναψυχής
  • Αεροσκάφη/Ελικόπτερα
 • Άντληση ακινήτων απευθείας από την Περιουσιακή Κατάσταση της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπόχρεου και της Συζύγου, με αυτόματη κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία ακινήτου, όπως ζητείται από το έντυπο Πόθεν Έσχες και αναλύεται παρακάτω:
  • Κατοχή ακινήτου από προηγούμενη χρήση
  • Απόκτηση ακινήτου κατά την τρέχουσα χρήση
  • Πώληση ακινήτου κατά την τρέχουσα χρήση
  • Απόκτηση και Πώληση ακινήτου κατά την τρέχουσα χρήση
 • Καθοδήγηση του χρήστη κατά τη συμπλήρωση του εντύπου με δυναμικές λίστες επιλογής δεδομένων.
 • Έλεγχος ορθότητας δεδομένων κατά την διαδικασία συμπλήρωσης και αποθήκευσης του εντύπου.
 • Πλήρως Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Υποβολής.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου.

Η λειτουργικότητα που ενσωματώθηκε δίνει επιπλέον προστιθέμενη αξία στην εφαρμογή για τον Λογιστή που μπορεί πλέον με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο να προχωρήσει μέσω της εφαρμογής, η οποία διαθέτει επιπλέον πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού, όπως :

 • αυτόματη άντληση στοιχείων ακινήτων από την ΓΓΠΣ
 • δυνατότητα αντιγραφής δεδομένων από το Ε1
 • ελέγχους ορθότητας με την εγγύηση της επιστημονική ομάδας της Εpsilon Net
 • αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων κατά την διαδικασία υποβολής 

Η Accounting Software παρέχει Δωρεάν στα Premium λογιστικά γραφεία την εφαρμογή ή στους νέους συνεργάτες λογιστές με προνομιακούς όρους.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον στο spin@accountingsoftware.gr