Δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής του εντύπου «Πόθεν Έσχες» ηλεκτρονικά.

Περίπου 300.000 υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτος το έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.pothen.gr

Ενδεικτικά, κάποιες κατηγορίες :

Διαβάστε περισσότερα